Patent

Buluşunuzu ancak Patent korur. Defans Patentin Uzman ekibiyle, güvenli bir şekilde patent tescilinizi yapalım.

Patent Nedir?

Patent; buluş sahibinin buluşunu belli bir süre üretme - kullanma - satma ve ticaretini yapma hakkıdır. Bu hakkı gösterir belgeye de patent denilir. Buluş ise; sanayide (tarım dahil) göze çarpan bir soruna getirilen çözümdür.
Ancak her buluş patent olarak tanımlanamaz. Bir buluşun patent alabilmesi için şu üç kurala
uygun olması gerekir.

 1. Yenilik : Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.
 2. Tekniğin bilinen durumunun aşılması: "Konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı" nitelik anlamındadır.
 3. Sanayiye uygulanabilirlik: Tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması kriterleri aranır.

Türkiye'de 3 çeşit patent belgesi verilmektedir:

 1. İncelemesiz patent: 7 yıl süre ile koruma sağlamaktadır.
 2. İncelemeli patent: 20 yıl süre ile koruma sağlamaktadır.
 3. Faydalı model: 10 yıl süre ile koruma sağlamaktadır.

Buluş günümüzün modern sanayi ve teknolojisinin ilerlemesi ve gelişmesinde itici gücü oluşturur. Teknolojik gelişme ve insan yaratıcılığının ortaya çıkarılması, geliştirilmesi ve korunması buluşlara patent hakkı verilmekle mümkün kılınmıştır.
Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar
Patent hukuku sistemine göre bazı konu ve buluşlar, buluş niteliğini taşımazlar ve bu nedenle patent hakkı ile korunmazlar.
Buna göre;

 • Keşif, bilimsel teoriler, matematik metodları
 • Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar
 • Edebiyat ve sanat eserleri, bilgisayar yazılımları
 • Bilginin derlenmesi ve sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller
 • Cerrahi ve tedavi usulleri ile teşhis usulleri
 • Konusu kamu düzenine ya da genel ahlaka aykırı buluşlar
 • Bitki ve hayvan türleri ile yetiştirilme usulleri

patent hakkına konu olamazlar.

Patentten Doğan Hakkın Kapsamı

Patent hakkı sahibi, patent konusu buluşunun üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak kullanılmasını engelleme hakkına haizdir. Kullanım açısından ürünün faaliyet alanı, ürünlerin ithal ya da yerli üretim olup olmadığı önem arz etmemektedir.
İzinsiz kullanım kavramı içine patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi ya da bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulmasını kapsar.
Ayrıca patent konusu olan usulün kullanılması ya da kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi, patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması, kullanılması ithal edilmesi ya da kişisel ihtiyaçlar dışında elde bulundurulması da izinsiz kullanım kavramına dahildir.

Patenti Kullanma Zorunluluğu

Patent hukuku sistemine göre patent sahibi ya da yetkili kıldığı kişi patent konusu buluşu kullanmak zorundadır. Kullanma zorunluluğu patent hakkının resmi patent bülteninde yayınlanmasından başlamak üzere üç yıl içinde gerçekleştirilmelidir.
Kullanım, patent hakkı sahibi tarafından düzenlenen ve buluşu kullanmakta olduğunu kanıtlayacak resmi nitelikli kullanım belgesi olmalı ve ilgili kurumlarca onaylanmalıdır.
Kullanım zorunluluğuna uyulmaması patent hakkının hükümsüz kalmasına sebep olabilir. Bunun tek istisnası  objektif nitelik taşıyan teknik, ekonomik ya da hukuki sebeplerle patentin kullanılamamasının haklı sebebe dayanmasıdır.

Geçerlilik Sınırları.

Patent tescili ülkesel niteliktedir. Bunun manası bir ülkede tescil edilen patent hakkı tüm dünyada geçerli değildir. Bu itibarla Türkiye'de başvurusu yapılan bir patent sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Başka ülkelerde tescil korunmasından yararlanılmak isteniyorsa uluslararası tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekir.

Patent ve Faydalı Model

Faydalı Model genel itibariyle patent hakkına benzemekle beraber bazı hususlarda patent hakkından ayrılır. Faydalı Model, patent hakkında belirtilen yenilik ve sanayiye uygulanabilme özelliklerini içeren yenilikleri ifade eder. Bu yönüyle patent hakkından en önemli farkı tekniğin bilinen durumunun aşılması kriterinin aranmamasıdır. Bu nedenle faydalı modelin konusu bir buluştan öte yeniliği ifade eder.
Faydalı model olarak korunamayacak konular patent verilemeyecek konulara ek olarak usuller ve bu usuller sonucu elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkındaki yeniliklerdir.
Faydalı Model hakkı on yıl için verilir ve tescil işlemlerinde patent incelemesinden farklı olarak araştırma ve yayın aşamalarını ihtiva etmezler.

Bize ulaşın

Defans Patent 12 yıllık tecrübesi ve uzman ekibiyle, sizlere marka, patent ve endüstriyel tasarım tescillerine yönelik yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda hizmet sunuyor. Bu hizmetlerden yararlanmak için hemen 0(850)297 0 297 aramanızı ya da info@defanspatent.com.tr adresinden bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Firmamız sizlere hizmet vermekten memnuniyet duyacaktır.

Marka Tescili için Sizi Bilgilendirelim

İletişim bilgilerinizi paylaşın, 30 dakika içinde sizi arayalım.

08502970297
905346452320