Marka Tescili için Sizi Bilgilendirelim

İletişim bilgilerinizi paylaşın, 30 dakika içinde sizi arayalım.

Sistem Belgelendirme ve Danışmanlık

  1. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
  2. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
  3. ISO 45001:2018 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
  4. ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
  5. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 9001, bir kalite yönetim sistemi için gereksinimleri belirten uluslararası standarttır. ISO 9001 sertifikası ile sunulan hizmet ve ürünün müşteriye teslimine kadar gerçekleşen her aşamasının planlandığı, kontrol edildiği ve kalitenin rastlantı değil sürdürülebilir olduğu güvencesi verilmektedir.

Neden ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine ihtiyaç duyulur?

Günümüzde, ticareti paydaşlarımız olan birçok büyük alıcı, çok uluslu üretici, kamu kuruluşları  ticari ön koşul olarak ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi gerekliliğini öne sürmekte.  Birçok firma, sadece bir müşteri ihtiyacını karşılamak için ISO 9001 sertifikası almak istiyor  fakat kısa vadeli bir kazancın yerine hizmet ve ürün kalitesi, müşteri memnuniyeti ve verimliliği arttırmak üzere kurulan bir ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile fark yaratabilirsiniz.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

ISO 9001 Standardı gerekliliklerini yerine getirmek üzere yapılan tüm çalışmalar kuruluşunuza katma değer katar. Bu değerin en büyük göstergeleri çalışan motivasyonundaki artış, yüksek müşteri memnuniyeti, iyileştirilmiş operasyonel sonuçlar (azalan hurda miktarı, verimlilik artışı gibi…) denilebilir. Daha da önemlisi sürekli gelişimi destekleyen yönetim sisteminin temelinin atılmasıdır.

Kimler ISO 9001:2015 Belgesi Alabilir?

ISO 9001 sertifikası, tüm büyüklük ve organizasyon türleri için uygundur. İster üretim ister hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşunuzun yerel ve global sahada rekabet edebilecek yönetim süreçlerini oluşturmasına ve var olan süreçlerinizin iyileştirmesine yardımcı olur. 

ISO 9001:2015 Belgesi Nasıl Alınır ?

Kuruluşunuz faaliyetlerine uyumlu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulumu ve mevcut kalite yönetim sisteminizde iyileştirme, ISO 9001 belgelendirme ve ilgili konular hakkında duyduğunuz tüm rehberlik ihtiyaçlarınız için Defans Patent ve Danışmanlık A.Ş uzman ekibimizle irtibata geçebilirsiniz

 

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 14001, etkili bir çevre yönetim sistemi  için gereksinimleri belirleyen uluslararası standarttır.

Kuruluşunuzun ürettiği ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulması sürecinin her aşamasında, çevresel faktörlerin belirlenmesini ve bu faktörlerin kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan politikalar, süreçler, planlar, uygulamalar ve kayıtlardan oluşur.

Neden ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemine ihtiyaç duyulur?

Tüketiciler, tedarikçiler ve hükümetler çevresel ve ekolojik sorunların giderek daha fazla farkına varmakta. Kuruluşunuzun çevre bilincine sahip olması ve söz konusu kanallardan gelen talepleri karşılamak istemesi sebebi ile çevre yönetim sistemi kurmak ve ISO 14001 sertifikasına sahip olmak bu hedefe bağlılığınızı göstermenin en net yoludur.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Kuruluşunuz ISO 14001 sertifikasını alarak, pozitif kamuoyu imajının yanı sıra, kaynak verimliliğini arttırma, israfı azaltma, maliyetleri düşürme, yasal zorunlulukları yerine getirme, dolayısı ile hükümet tarafından uygulanan çevresel düzenlemelere uyma ve/veya bunları aşma, paydaş ve müşteri güvenini arttırma ve yeni iş fırsatlarını yaratma gibi faydalar görecektir.

Kimler ISO 14001:2015 Belgesi Alabilir?

ISO 9001 sertifikası, tüm büyüklük ve organizasyon türleri için uygundur

ISO 14001:2015 Belgesi Nasıl Alınır ?

Kuruluşunuz faaliyetlerine uyumlu ISO 14001 çevre yönetim sistemi kurulumu, mevcut çevre yönetim sisteminizde iyileştirme, ISO 14001 belgelendirme ve ilgili konular hakkında duyduğunuz tüm rehberlik ihtiyaçlarınız için Defans Patent ve Danışmanlık A.Ş uzman ekibimizle irtibata geçebilirsiniz.

ISO 45001:2018 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 45001, kuruluşunuzun çalışanlarını ve ziyaretçilerini, işle ilgili kazalardan ve hastalıklardan korumayı hedefleyen, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayınlanmış olan, iş sağlığı ve güvenliği alanında dünyadaki ilk uluslararası standarttır. 

ISO 45001, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri önlemek ve işyerinde riskleri en aza indirmek için bir dizi kural, politika, süreç, plan ve uygulamalardan oluşur. Kuruluşunuzda potansiyel olarak yaralanma, hastalık ve hatta ölüme neden olabilecek faktörlerin kontrol altına alınması, yönetilmesi ve önlenmesini sağlar.

Neden ISO 45001:2018 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine ihtiyaç duyulur?

ISO 45001 sertifikası,  iş sağlığı ve güvenliğini iyileştirmek, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG riskini azaltmak/en aza indirmek isteyen kuruluşların, söz konusu faaliyetleri yerine getirdiği ve sürdürülebilir yönetim sistemi ile kontrol altında tuttuğunu tüm paydaşları ile paylaşmanın en etkili yoludur.

ISO 45001:2018 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

ISO 45001 sertifikasına ve etkin bir yönetim sistemine sahip olarak, iş sağlığı ve güvenliği açısından çalışanlarınıza ve paydaşlarınıza verdiğiniz değer, pozitif motivasyon, aidiyet duygusu, yüksek verim, işletmeler üzerinde büyük yük olan iş kazalarını önleme ve meslek hastalıklarının önüne geçme ve pozitif kamu imajı olarak geri dönecektir.

Kimler ISO 45001:2018 Belgesi Alabilir?

ISO 45001: 2018, büyüklüğü, türü ve faaliyetlerinden bağımsız olarak her organizasyon türü için uygundur. 

ISO 45001:2018 Belgesi Nasıl Alınır ?

Kuruluşunuz faaliyetlerine uyumlu ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim  sistemi kurulumu, mevcut yönetim sisteminizde iyileştirme, ISO 45001 belgelendirme ve ilgili konular hakkında duyduğunuz tüm rehberlik ihtiyaçlarınız için Defans Patent ve Danışmanlık A.Ş uzman ekibimizle irtibata geçebilirsiniz

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi  Nedir?

ISO 10002, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen bir müşteri memnuniyeti yönetimi standartıdır.

Neden ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemine ihtiyaç duyulur?

Günümüzün rekabetçi ortamında iyi bir müşteri memnuniyet sistemi, müşterilerin beklentilerini yönetirken kuruluşun marka değerini koruyan çok önemli gereksinimlerden biridir.

Yeni müşteri kazanmak, var olan müşteriyi elde tutmaktan daha maliyetlidir. BU sebeple var olan müşteriyi memnun etmek üzere kurulan ve etkin yönetilen bir müşteri memnuniyeti sistemi ihtiyacı doğmaktadır.

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Her büyüklükteki ve tüm sektörlerdeki kuruluşlar için uygulanabilir olan standart kuruluşunuzda, müşteri şikâyetlerinin alınması, tanımlanması ve yönetilmesini sağlayacaktır.

Ölçülen ve değerlendirilen bir müşteri memnuniyeti verisi ile ürün ve hizmetin kalitesinin sürdürülebilirliği ve gelişimi garanti altına alınmış olur.

Kimler ISO 10002:2018 Belgesi Alabilir?

Müşteri memnuniyeti yönetim standardı, kuruluşunuzun büyüklüğüne ve sektörüne bakılmaksızın, her tipteki ve boyuttaki tüm özel ve kamu kuruluşları için uygulanabilir.

ISO 10002:2018 Belgesi Nasıl Alınır ?

Kuruluşunuz faaliyetlerine uyumlu ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim    sistemi kurulumu, mevcut yönetim sisteminizde iyileştirme, ISO 10002 belgelendirme ve ilgili konular hakkında duyduğunuz tüm rehberlik ihtiyaçlarınız için Defans Patent ve Danışmanlık uzman ekibimizle irtibata geçebilirsiniz