Patent Nedir?

Patent ülkemizde önemli de bir kavram kargaşasının başrol oyuncusudur. Bu sebeple önce bu hususu irdelenmesinde fayda bulunmaktadır.

Halk arasında marka patenti, patentini aldın mı, gibi kavramlar genellikle marka tescili yerine kullanılmaktadır. Bunun da önemli sebeplerinden birisi ise tescil kurumunun adının Türk Patent Enstitüsü ve dolayısıyla da ticari faaliyet gösteren büroların hemen hepsinin ünvanında sadece patente yer vermesidir. Bu sebeple de Enstitünün yeni ismi çıkacak olan kanunla Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirilecektir.

Patent en basit anlatımıyla icat ve buluş olarak da bildiğimiz kavramların korunması maksadıyla verilen belgedir. Patentler, ülkemizde Türk Patent Enstitüsü tarafından verilmektedir. Biraz teknik tabirler üzerinden gidersek; dünya üzerinde yeni olan, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlara patent verilir ve kamusal korumaya tabi olurlar. Patent sahibi bu korumayla ürünü üretme, çoğaltma ve satma gibi tüm haklara münhasıran sahip olur.

Patentlerde her ne kadar dünya üzerinde yenilik aransa da koruma sınai hakların tümünde olduğu gibi ulusal olarak gerçekleşmektedir. Bu hususta yanlış anlaşılmalara sebep olan bir hususu da aydınlatmakta fayda var. Hukuki korumanın ülkesel olması diğer ülkelerde aynı buluşlara patent alınabileceği anlamına gelmemektedir. Bunun istisnası ise tanınmış olanlar haricinde markalardır. Dünyanın her yerinde aynı marka yine aynı sınıfta başka firma ve şahıslarca tescil edilebilir. Bu nedenle de uluslararası faaliyet gösterme niyet ve ihtimali olan firma ve şahısların önceden yurtdışında öncelikle marka olmak üzere tüm tescil başvurularını yapmalarında azami fayda bulunmaktadır.

Patentler neden tescil edilmelidir?
Bu sorunun cevabı aslında tüm sınai haklar için de yol gösterici olacaktır. Şöyle ki tescilli bir patent sahibinin; patent hakkına tecavüz edilmesi halinde, tecavüzün durdurulması, önlenmesi gibi hukuksal taleplerin yanında uğranılan maddi-manevi zararın tazmini için tazminat davası açma hakkı da mevcuttur. Bu haklarını bu konuda uzman hukukçular ile korumak tescilin bütünsel anlamda ve daha manalı olmasına yarayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp WhatsApp'tan Yaz!