Marka Tescili için Sizi Bilgilendirelim

İletişim bilgilerinizi paylaşın, 30 dakika içinde sizi arayalım.

Marka Tescili için Gerekli Belgeler

Marka tescil başvurularının şirketimizce gerçekleştirilebilmesi için öncelikle tescil edilecek markanın ücretsiz ön incelemesinin yapılarak tescile uygun olup olmadığının tespiti gerekir. Sonrasında ise gerçekleşen yeni başvurular düzenli aralıklarla taranarak geçmişte markalaşmış diğer kuruluşların kırk beş sınıf üzerinden müsaitlik durumları kontrol edilir. Bu işlemler yapıldıktan sonra Sınai Mülkiyet Kanununca belirtilen marka tescili için gerekli belgelerin tamamlanması gerekir.

Marka tescili şahıs üzerine yapılabildiği gibi kurum ya da şirket üzerine de yapılabilir.Bir veya birden çok şahıs veya bunun yanı sıra şirket veya şirketler arasında konsorsiyum şeklinde birden fazla kurum bir markaya ortak olabilir. Bu işlemler de gerekli evrakların tamamlanması halinde gerçekleşir.

Marka başvurusu şahıs veya şahıslar adına yapılacaksa bu kişilerin,kimlik bilgileri,adresleri,telefon numaraları; başvuru Türk Patent ve Marka kurumuna kayıtlı bir vekil aracılığı ile yapılacak ise marka vekaletnamesinin doldurulması gerekir. Eğer başvuruya konu olan ortak bir marka ise tescil işleminin yapılabilmesi için gerekli olan evraklara ek olarak vekaletnamede tüm ortakların imzası gereklidir. Marka bir işaret veya amblem içeriyorsa bir örneği de belgelere eklenmelidir.

Bir diğer ihtimalde marka başvurusu şirket veya bir kurum ya da bunların birlikte hareket edeceği bir oluşum adına yapılacaksa bu şirket veya kurumun bir yetkili ataması gerekmektedir. Marka tescili için gerekli belgelerde atanan yetkili kişinin imzası bulunan, vekaletname, vergi numarası, vergi dairesi ismi, şirketin merkezini gösteren ticaret sicil evrağı, şirket faaliyet belgesi örneği bulunmalıdır. Bunların dışında şahıs başvurularında da olduğu gibi şirket veya kurum adına yapılan başvurularda markaya ait işaret ya da amblem bulunmakta ise başvuru sırasında evraklara eklenmelidir.

Marka Tescili İçin Gerekli Belgeler

Gerçek Kişiler(Şahıslar) İçin:

-Şahıs veya şahısların kimlik bilgileri,adresleri,telefon numaraları,

-(Varsa) Vekaletname (Noter onayına gerek yoktur),Eğer marka ortak bir marka ise vekaletname üzerinde tüm ortakların imzası gerekir,

-Sözleşme,

-Ücret Dekontu,

-Marka Örneği,

Tüzel Kişiler (Şirket,kurum,adi ortaklık vs.)

marka-tescili-icin-gerekli-belgeler

-Vergi Levhası,

-Vekaletname (Noter onayına gerek yoktur.),

-Sözleşme,

-Ücret Dekontu,

-Marka Örneği,

Marka tescili için gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından Defans Patent uzman kadrosu ile marka tescil işlemlerinizi gerçekleştirecektir.