Tanınmış Marka

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış marka; sadece bulunduğu sektörde değil toplumun tümünde marka algısı olarak bilinen markaları ifade eder.
Belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış, büyük emek ve yatırımlar yapılan markaların 3. kişilerce hem izin alınmadan hem de kötü itibar yaratacak şekilde kullanılmasını engellemek amacıyla tanınmış marka tescili son derece önemlidir.
İtibar sahibi markaların, markanın itibarına ya da ayırt edici gücüne zarar verebilecek nitelikteki kullanımlara karşı, marka hukuku çerçevesinde korunmaları gerekmektedir. Bu sayede büyük emek ve masrafla yaratılan markanın haksız kullanımı ve sömürülmesi engellenebilecektir.
Bu durumda da tanınmış marka tescili ve bu konudaki ulusal ve uluslararası düzenlemeler devreye girmektedir. Çünkü 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre; belirli mal veya hizmetler için tescil edilmiş bir markanın farklı mal veya hizmetler için tescili mümkündür. Ancak tanınmış markalar bunun istisnasını oluşturmaktadır.

Tanınmış Markanın Avantajları;

 • Tanınmış bir markanın ürünlerinin satışı ve sürümü diğer markalara göre kolay olacağı için ticari anlamda getirisi de fazla olacaktır. Bu nedenle tanınmış markalar daha fazla taklit edilmektedir ve ilgili kanun hükümleri TPE nezdinde tanınmış marka olarak kabul edilen markalara daha kapsamlı hukuksal koruma sağlamaktadır. Bu nedenle markaların TPE nezdinde tanınmış marka olarak tescil ettirilmesi tanınmış markaya avantaj sağlar.
 • Markanız TPE nezdinde tanınmış marka olarak tescil edilmişse o marka için farklı sınıflarda dahi tescil hakkı sahibinden başka kimse tescil başvurusunda bulunamayacak ve bu yolla hiçbir şekilde markanızın taklit edilmesi mümkün olmayacaktır.
 • Kanunda ayrıca tanınmış marka olarak tescilli markaların mutlak olarak başkaları tarafından herhangi bir mal veya hizmet için tescil edilemeyeceği belirtilmiştir.
 • Tanınmış markaların kullanıldıkları mal ve hizmetlerden ayrı bir ekonomik değer haline gelmesi sebebiyle tanınmış markaların tescilli oldukları mal ve hizmetler dışında da korunması sağlanmıştır. Yani bir marka tanınmış bir marka olarak tescil edildiği takdirde üçüncü kişiler tarafından tescil ettirilmeleri ve taklit edilmeleri mümkün değildir.
 • Tanınmış marka ayrıca belli bir kaliteyi garanti etmektedir. Aynı veya benzer kalitede olan ürünler üzerinde tanınmış bir markanın bulunması sağlamış olduğu garanti nedeniyle alıcıların tercih sebebi olmaktadır.
 • Marka hakkı ile ilgili bir dava söz konusu olduğu takdirde kural marka hakkının çıkarılan özel kanunlarla korunmasıdır ancak marka tanınmış marka statüsünde tescil edilmiş ise tanınmış marka sahibi ayrıca markanın tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız rekabet hükümlerinden de faydalanabilecektir.
 • Marka hakkına bir tecavüz söz konusu olduğu takdirde tazminat davası açmak isteyen tanınmış marka sahibinin, (malın sürümü ve tanınmışlığı dolayısıyla sağlayacağı gelir de fazla olacağından bu markanın ulaşmış olacağı yüksek bir ekonomik değer söz konusu olacaktır.) talep edebileceği tazminat miktarı da yüksek olacaktır. Bu nedenle diyebiliriz ki tanınmış marka tescil başvurusunda yapılan tescil harcamaları ileride meydana gelebilecek problemlerin önüne geçebilmek için en iyi yatırımdır.
 • Tanınmış marka statüsü kazanan bir marka kapsamlı hukuksal korumaya kavuşur. Bu sebeple tanınmış marka için hukuksal bir faydadan da bahsedebiliriz.
 • Bir marka belli bir tanınmışlık düzeyine ulaştığı takdirde kendiliğinden fiili olarak tanınmış bir marka olmaktadır ancak bu noktada önemli olan bu durumun ilgili makamlar tarafından da kabul edilmesidir ki ancak bu halde tanınmış markanıza daha kapsamlı koruma sağlanmış olacaktır.

Tanınmış Marka Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

 • Markanın tarihçesi hakkında bilgi
 • Markanın ilk kullanımından günümüze kadar çeşitli tarihli faturalar
 • Markanın yayıldığı alanı gösterir bilgi ve belgeler (yurtiçi yurtdışı bayi, distribütörlük, lisans ve her türlü ticari anlaşmas bilgileri)
 • Fuar belgeleri
 • Yazılı ve görsel basın, billboard reklamları ve bu reklamlara ilişkin faturalar
 • Marka ile ilgili yapılan anketler ve anket sonuçları
 • Alınan sertifika, kalite belgeleri (TSE, ISO…)
 • Teşekkür takdir belgeleri
 • Promosyon faaliyetlerine ilişkin belge ve örnekler ile faturalar
 • Tabela görselleri
 • Gazete –dergi v.b haberler, röportajlar
 • Alınmış bir mahkeme kararı varsa karar örneği
 • Marka ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı marka başvuruları, başvuru sınıfları, yapılan itirazlar, itiraz sonuçları ve Türk Patent Enstitüsü kararları
 • Marka sahibi firmaya ilişkin çalışan, vergi, ciro v.b. nitelikte ticari sır niteliğinde olmayan bilgilerin belgeleri
 • İthalat – İhracat –Gümrük belgeleri
 • Üzerinde markanın kullanıldığı ve marka ile ilişkili her türlü ek belge

Bize ulaşın

Defans Patent 12 yıllık tecrübesi ve uzman ekibiyle, sizlere marka, patent ve endüstriyel tasarım tescillerine yönelik yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda hizmet sunuyor. Bu hizmetlerden yararlanmak için hemen 0(850)297 0 297 aramanızı ya da info@defanspatent.com.tr adresinden bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Firmamız sizlere hizmet vermekten memnuniyet duyacaktır.

Marka Tescili için Sizi Bilgilendirelim

İletişim bilgilerinizi paylaşın, 30 dakika içinde sizi arayalım.

08502970297
905346452320