Yeni Patent Kanunu Başvuruları Arttırır, Ekonomiyi Hızlandırır

Yazan: Av.Eşref Borça | 10 Ocak 2017 | Kategori: Hukuk | Etiketler:

Patent

23 Aralık 2016 günü TBMM’de kabul edilen Sınai Mülkiyet Kanunu ile birlikte, 21 yıldır Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetilen Sınai Mülkiyet Hakları artık güncel düzenlemeleri ile modern bir kanuna kavuşmuş oldu. Yeni Kanunla marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle de teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Defans Patent Kurucusu, Marka ve Patent vekili Avukat Eşref BORÇA, yeni kanunun pek çok alanda sektörlerin önünü açan uygulamalara yer verildiğini belirtiyor.Özellikle hızlı marka tescili uygulamasına dikkat çekti. “Hızlı marka tescili uygulaması sayesinde, yaklaşık 12 ay olan tescil süresi 4 aya kadar düşecek. Ellerindeki malları tescil süresinin uzun olması sebebiyle piyasaya sunamayan, tescil süresi sebebiyle beklemek zorunda kalan ve zarar eden pek çok şirketi rahatlatan bu uygulama hayata geçecek. Özellikle tekstil, hızlı tüketim ve gıda sektöründeki şirketlerin beklediği bir uygulama ile daha hızlı hareket etme imkanı yakalayacak. ” diye konuştu. 

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu’nun getirdiği önemli düzenleme ve değişikliklere değinen Defans Patent Marka ve Patent Vekili Avukat Eşref BORÇA, aşağıdaki 17 madde ile kanunun getirdiği yenilikleri sıralıyor. Bu yenilikler;  

 1. Yeni Kanun ile Türk Patent Enstitüsü’nün ismi Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirilmekle birlikte kurumun kısa adı ise bundan sonra “Türk Patent” olarak kullanılacaktır. 
 2. Fikri mülkiyet alanında temel uzmanlık eğitimlerinin verileceği Fikri Mülkiyet Akademisi kurulacaktır. 
 3. Yeni Kanun ile getirilen değişikliklerden bir diğeri ise; tescil süreleridir. Yeni kanunla birlikte Tescil süreleri kısalacak olup, 6 aylık süreler 3 aya, 3 aylık süreler ise 2 aya inecek ve eski adıyla TPE, yeni adıyla ise Türk Patent sisteminde daha önce alınan hızlanmaya yönelik tedbirler bu düzenlemelerle daha anlamlı hale gelecektir. 
 4. Tescilli markaların kullanılmasını ve kullanılmayacak mal ve hizmet sınıflarının tescilinin engellenmesini teşvik maksadıyla yayına itiraz eden marka sahibinden kullanıma ilişkin bilgi ve belgeler sunması talep edilebilecek, belgelerin yeterli gelmemesi halinde itirazın reddi söz konusu olabilecektir. 
 5. Yeni Kanun düzenlemesi ile marka olabilecek işaretlere ilişkin olarak çizimle görüntülenebilme şartı kaldırılacak olup, ses ve hareket markası gibi yeni türlerin tescili imkanı doğacaktır. 
 6. Yeni düzenlemeyle markalara yönelik idari iptal sistemi getirilecek ve işbu düzenlemeye göre “Tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde, haklı bir sebep olmadan tescil edilen mal veya hizmetler bakımından, marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilebilecektir. Bu madde AB yasalarına paralel olarak 7 yıl sonra yürürlüğe girecektir.  
 7. Önceki marka sahibinin kuruma noterden yazılı olarak vereceği açık muvaffakatname ile aynı marka, aynı mal ve benzer hizmetler için bir başkası adına tescil edilebilecek, yapılan başvurular reddedilemeyecektir. Bu vesileyle markaların farklı sahiplerce, beraber kullanılması imkanı getirilmiş olacaktır. 
 8. Mezkûr Kanun düzenlemesiyle birlikte; incelemesiz patent sistemi kaldırılacak ve tüm patentler incelemeli olarak verilecektir. 
 9. Patentler için tescil sonrası itiraz hakkı getirilecek ve böylelikle yargı yoluna başvurmak yerine, belgenin yayınından sonraki 6 ay içinde menfaat sahiplerince, yeni ismiyle Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurularak, tescile itiraz edilebilecektir. 
 10. Patent ve Faydalı Model başvurularına yapılan itirazların kurum tarafından incelenmesi zorunluluğu getirilecek ve bu bağlamda iptali gereken Patent ve Faydalı Model başvuruların, yargı yoluna başvurulmadan, kurum tarafından yapılacak incelemenin ardından iptal edilebilirliği söz konusu olabilecektir. 
 11. Patentlerde koruma süresi 20 yıl, Faydalı Modellerde ise 10 yıl olacak, bu süreler uzatılamayacaktır.  
 12. Yeni Kanun ile getirilen en önemli düzenlemelerden birisi ise; yıllık ücretleri ödenmediğinden dolayı sona eren patentler ile ilgili olarak  hakkın sona erdiğine ilişkin yazının kurumdan tebliğ edilmesinden itibaren 2 ay içinde, telafi ücretinin ödenmesi şartıyla yenileme yapılabilecek ve patent, bahsi edilen ücretin ödendiği gün itibariyle yeniden geçerlilik kazanacaktır.  
 13. Faydalı Model sisteminde işbu kanun düzenlemesinden önce aranmayan yenilik kriteri yeni düzenlemeyle birlikte aranmaya başlayacak, bu vesileyle de aslında dünya üzerinde kullanılmasına rağmen tescil edilen Faydalı Modellerin de tescil edilmesi ile yaşanan karmaşa ve haksız rekabet ortadan kalkacaktır.  
 14. Yine Endüstriyel Tasarım sistemi için de mezkûr düzenlemeden önce aranmayan yenilik kriteri, yeni düzenlemeyle aranmaya başlayacak, böylece anonim olmuş ve dünya üzerinde hali hazırda kullanılmaya devam eden tasarımların tescil edilmesi imkanı ortadan kalkacaktır. 
 15. Modası çabuk geçen, tasarım ömrü kısa tekstil, giyim ve ambalaj gibi sektörlerde üç yılla sınırlı masrafsız, doğrudan tescilsiz tasarım koruması getirilecektir, 
 16. Coğrafi İşaret ve geleneksel ürün adları için amblem kullanımı getirilecektir.  
 17. Coğrafi İşaretlerde kullanılan amblemin tüketiciyi yanıltıcı kullanılması engellenecek, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarının piyasada daha sık denetlenmesi sağlanacaktır.   

Avukat Eşref Borça, ayrıca iş dünyasının sınaî haklara olan güvenini arttıracak bu yeni kanun Türk ekonomisinin önünü açarak dünya pazarlarında rekabet gücü getireceğini ve en önemlisi Türkiye’nin 2023 yılında hedeflediği 500 milyar dolarlık ihracat hedefini gerçekleştirmek için önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi.

Marka Tescili için Sizi Bilgilendirelim

İletişim bilgilerinizi paylaşın, 30 dakika içinde sizi arayalım.

08502970297
905346452320